kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Rotterdams Dagblad van 12 januari 1993

Hans van Zonneveld ’Havenman van het Jaar’

Rotterdam – Directeur Hans van Zonneveld van Transworld Marine (Rotterdam) is ’Havenman van het Jaar’ geworden. De Rotterdamse haven- en scheepvaartjournalisten – verenigd in de Havenpersclub Kyoto – kozen hem als de meest markante ’Havenman’ van 1992.

Gisteravond reikte Kyoto-voorzitter Koos de Gast hem, tijdens een bijeenkomst in het zoldercafé van het museum De Dubbelde Palmboom in Delfshaven, de bij de onderscheiding behorende bronzen penning uit.

’Havenman van het Jaar’ – Van Zonneveld is de twaalfde in rij – wordt diegene die zich volgens de leden van Kyoto in het afgelopen jaar het meest heeft geprofileerd op het gebied van scheepvaart, haven, scheepsbouw e.d. De journalisten hebben de onderscheiding in 1981 ingesteld, toen hun club 25 jaar bestond.

De Gast wees er in zijn toespraak op dat Hans van Zonneveld de eerste ’Havenman’ is die cargadoor is, één van de belangrijkste functies in de haven. „Zonder cargadoors als verlengstuk van de rederijen had de haven nooit zo kunnen groeien,” zei hij. „Ze vervullen ook een sleutelpositie in het logistieke concept, want naast het boeken van lading zijn ze ook verantwoordelijk voor het voor- en natransport van de lading.”

De Kyoto-leden menen dat ’die extra’s’ te vinden zijn in de persoon van Van Zonneveld; volgens De Gast „het prototype Rotterdammer dat zijn hele leven aan de haven heeft gegeven”.

Van Zonneveld begon op de cargadoors-afdeling van Pakhoed, waar hij zich met de schepen van de Sovjetunie bemoeide. Toen de Sovjets in 1972 een eigen cargadoorsbedrijf in Rotterdam begonnen – Transworld Marine – stapte hij over. Sinds 1976 is Van Zonneveld directeur van het, in aantal schepen gerekend, grootste cargadoorsbedrijf van de Rotterdamse haven.

De voorzitter van Kyoto zei dat de motivering om hem tot ’Havenman van het Jaar’ te benoemen vooral te maken had met het feit dat Transworld Marine tijdens en na de ontvlechting van de Sovjetunie zo sterk overeind is gebleven. „Naar ons gevoel heeft dat alles te maken met de ervaring van Van Zonneveld en zijn medewerkers om met zo’n toch lastig probleem om te gaan,” aldus De Gast.

„Inzicht en vooral inleving in de situatie, begrip en persoonlijke relatie met de Russische partners moeten van grote betekenis zijn geweest. Wij menen dat het belang ervan ver uitsteekt boven het bedrijfsbelang en dat de Rotterdamse haven volledig mee profiteert van de voortzetting van de relatie met Rusland en de Baltische staten. Dat resultaat mag, als men zich realiseert wat er in het oosten is gebeurd, wat ons betreft gerust als uitzonderlijk worden beschouwd.”

Hans van Zonneveld, die zich door de titel zeer vereerd voelde, hield een pleidooi voor het niet-gecontaineriseerde stukgoed. Havenbedrijven zijn daarin volgens hem te weinig geïnteresseerd. „Dat is jammer en naar mijn mening onzin. Op deze manier praten we het stukgoed de haven uit en dat kan in niemands belang zijn. Natuurlijk is veel klassiek stukgoed in de loop der tijd verdwenen in containers en zal deze trend voorlopig nog wel aanhouden. De andere kant van de medaille is echter dat een aantal niet onbelangrijke gebieden in de wereld voorlopig niet klaar zijn voor de ontvangst van hun goederen in containers.”

Hij noemt als voorbeeld Rusland. Een haven als St. Petersburg heeft thans een maximale overslagcapaciteit voor zo’n l00.000 containers per jaar. Het zal volgens hem nog vele jaren duren voordat de infrastructuur voor de containeroverslag en verder transport is gemoderniseerd. „Willen wij derhalve in Rotterdam mee blijven spelen in de overslag van een belangrijk ladingpakket, dan is het behoud van geoutilleerde multipurpose terminals een vereiste.”

De Transworld-organisatie in Rotterdam wordt in de loop van het jaar verzelfstandigd en komt daarmee dus los te staan van de Russische aandeelhouders.

Met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad

Terug naar boven