kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Rotterdams Dagblad van dinsdag 9 januari 2001

Rutger van Slobbe is nieuwe
Havenman van het Jaar

Rotterdam – Directeur Rutger van Slobbe van de Brits/Nederlandse rederij P&O Nedlloyd is gisteravond verkozen tot Havenman van het Jaar. Het is de twintigste keer dat de Rotterdamse Havenpersclub Kyoto de titel heeft toegekend. Van Slobbe heeft volgens de havenjournalisten een doorslaggevende rol gespeeld bij de beslissing op de Maasvlakte de EuroMax-containerterminal te bouwen.

Met deze nieuwe terminal, waarin Rotterdam, P&O Nedlloyd en stuwadoor ECT gezamenlijk 1,4 miljard gulden investeren, is Rotterdam ook klaar om in de toekomst nog grotere containerschepen te ontvangen, heeft Van Slobbe gisteravond nogmaals benadrukt. „De nieuwe terminal maakt ook dat Rotterdam voor P&O Nedlloyd het Noord-Europese zwaartepunt is en blijft.”

Van Slobbe heeft zich gisteravond ook sterk gemaakt voor een sterkere rol voor het spoor. Hij heeft het ’te gek voor woorden’ genoemd dat bureaucratie en tegenwerking van de traditionele operator het nieuwe spoorwegmaatschappijen haast onmogelijk maken te beginnen. Van Slobbe: „De liberalisatie, deregulatie en technische afstemming moeten flink ter hand worden genomen.”

P&O Nedlloyd is één van de partners in European Rail Shuttle (ERS), dat wekelijks 110 shuttle-treinen naar en van Rotterdam laat rijden. Volgens Van Slobbe zijn tegenwoordig vertragingen op het spoor ook meer regel dan uitzondering en is kwaliteit en betrokkenheid van de huidige leveranciers van tractie soms ver te zoeken. „Helaas zien wij de laatste tijd dat de kwaliteit van ons spoorproduct achteruitgaat,” aldus Van Slobbe. „De huidige performance van het reizigersvervoer en de daaruit voortvloeiende politieke discussie over de voorrang van reizigers boven goederen, baart uiteraard grote zorgen, zeker op korte termijn.”

Van Slobbe heeft gisteravond de stagnatie in de groeiende containeroverslag in Rotterdam toegeschreven aan de operationele kwaliteit en een gebrek aan capaciteit. Voor groter reders is tegenwoordig niet alleen een efficiënte terminaloperatie belangrijk, ook goede verbindingen met het achterland zijn van eminent belang, betoogde de nieuwe havenman.

Rotterdam is voor P&O Nedlloyd niet voldoende als haven in Noordwest-Europa. Van Slobbe: „Ook de havens in Noord-Duitsland en Antwerpen hebben wij nodig vanwege de goede dienstverlening aan onze klanten en vanwege de achterlandverbindingen.” Van Slobbe heeft ook gezegd blij te zijn met het opnieuw tot leven brengen van de IJzeren Rijn en heeft opgeroepen ’minder krampachtig’ te doen over onder meer de verdieping van de Schelde.

De nieuwe Havenman van het Jaar is er van overtuigd dat er nieuwe containeroverslagcapaciteit op meerdere plaatsen in Noordwest-Europa moet bijkomen, zowel in Rotterdam, als in Antwerpen en in het noorden van Duitsland. „Een verdere versnippering en relatief dure aanleg van nieuwe of verbetering van bestaande havens en infrastructuur voor de grote containervaart zou dan kunnen worden voorkomen,” aldus Van Slobbe, die ook nog pleitte voor een gezonde concurrentie tussen containerterminals.

Met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad

Terug naar boven