kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Stichting Havenman/Vrouw

De jaarlijkse ceremonie rond de benoeming van een nieuwe Havenman is uitgegroeid tot een gebeurtenis waarbij vele kopstukken uit de haven elkaar ontmoeten. De enige ’voorwaarde’ die ”Kyoto” stelt aan haar Havenmannen is namelijk dat zij elk jaar de benoeming van de nieuwe Havenman met hun aanwezigheid komen opluisteren. De financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor dit evenement ontsteeg gaandeweg het niveau van een journalistenclub. In januari 1995 is deze zorg daarom overgenomen door de Stichting Havenman/Vrouw van het Jaar, waarvan ”Kyoto” de oprichter is. De benoeming van de Havenman- of vrouw blijft uiteraard voorbehouden aan de Havenpersclub ”Kyoto”; de stichting kan hierop geen invloed uitoefenen.

De Stichting heeft een aantal institutionele sponsors bereid gevonden bij te dragen in de kosten van de Havenmannenbijeenkomst. Dit zijn Havenbedrijf Rotterdam N.V., de Kamer van Koophandel, de organisatie van havenondernemers Deltalinqs en de Stichting Rotterdam Promotion. Daarnaast zijn enkele bedrijven sponsor. Het bestuur van de Stichting Havenman/Vrouw bestaat sinds 1 februari 2005 uit T.C.F. Jongedijk, voorzitter, D. van der Houwen, secretaris en A.J. Oosterwijk, penningmeester.


Het huldeblijk
penning
Rugzijde van de
Havenman-penning