kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Rotterdams Nieuwsblad van 17 januari 1987

Paul Rosenmöller ’Havenman-1988’

Bijdrage aan vernieuwingen in de haven

Rotterdam – Bestuurder Paul Rosenmöller van de Vervoersbond FNV is, voor 1988, ’Havenman van het Jaar’ geworden. De leden van de Havenpersclub Kyoto hebben hem die onderscheiding toegekend vanwege zijn bijdrage aan de vernieuwingen in de haven en voor zijn grote inzet voor de havenwerkers.

De Rotterdamse scheepvaart- en havenjournalisten die in de havenpersclub zijn verenigd, hebben Rosenmöller de onderscheiding gisteravond uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Historisch Museum ’De Dubbelde Palmboom’ in Delfshaven. Kyoto heeft deze onderscheiding in 1981, bij het 25-jarig bestaan, ingesteld. ’Havenman’ wordt iemand die zich volgens de leden in een bepaald jaar op de meest positieve manier in of voor de haven heeft gemanifesteerd.

De onderscheiding werd gisteren voor de achtste maal uitgereikt; alle zeven voorgangers van Paul Rosenmöller waren daarbij aanwezig.

Vernieuwingen
Kyoto-voorzitter Koos de Gast vertelde vöör de overhandiging van de bronzen ’Havenman’-penning dat Rosenmöller de onderscheiding niet heeft gekregen omdat er nu een periode van rust in de haven aangebroken lijkt. Hij zei dat de vakbeweging in de persoon van Paul Rosenmöller wel een wezenlijke bijdrage is gaan leveren aan de vernieuwingen die in de haven noodzakelijk zijn; vernieuwingen die, mits goed begeleid, geen bedreiging voor werknemers behoeven te zijn.

"U hebt er naar onze waarneming veel toe bijgedragen dat er een klimaat is ontstaan waarin deze veranderingen zich zonder onrust en oppositie kunnen voltrekken”, aldus Koos de Gast.

Hij herinnerde eraan dat Rosenmöller vorig jaar heel nadrukkelijk voor schaalvergroting en samenwerking heeft gepleit, min of meer eigenlijk eiste. De Gast: „Voor ons bent u de verpersoonlijking van het nieuwe elan, dat ook in uw kring herkenbaar is. Dat vinden wij een doorbraak die voor de haven van het allergrootste belang is. Naast tal van andere verdiensten voor de haven ligt vooral daarin de rechtvaardiging van onze keus".

Paul Rosenmöller zei dat de keuze weliswaar op hem is gevallen, maar dat de bond als team opereert. „Daar ben ik dan toevallig het gezicht van. Het is een onderscheiding k voor de anderen in de bond”.

Met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad als rechtsopvolger van Rotterdams Nieuwsblad

Terug naar boven