kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Het Vrije Volk van 17 januari 1989

’Rosenmöller is het nieuwe elan’

Vervolg van voorpagina

Havenpersclub ’Kyoto’ heeft Rosenmöller unaniem gekozen [tot Havenman van het Jaar 1988], omdat „de vakbeweging in zijn persoon een wezenlijke bijdrage is gaan leveren aan de noodzakelijke vernieuwingen in de haven”. Volgens de Rotterdamse persvertegenwoordigers is Rosenmöller de verpersoonlijking van het nieuwe elan, een doorbraak die voor de hele haven van belang is. Hij heeft volgens Kyoto bijgedragen aan een klimaat waarin de veranderingen zich zonder onrust kunnen voltrekken.

Door aan te dringen op schaalvergroting en samenwerking van havenbedrijven in een interview in Het Vrije Volk, nu bijna een jaar geleden, gaf hij in feite het groene licht voor de ECT-fusie. Voorzitter De Gast van Kyoto bij de uitreiking van de bijbehorende penning: „Wij menen dat u als woordvoerder van de georganiseerde werknemers heeft kunnen duidelijk maken, dat die grote veranderingen voor de haven noodzakelijk zijn en geen bedreiging voor werknemers hoeven betekenen. Integendeel, ze zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de haven en het behoud van de werkgelegenheid.”

Rosenmöller zegt dat hij voor het accepteren van de benoeming „toch een beetje met de mond vol tanden stond en er verlegen over moest nadenken”. Hij ziet de benoeming niet persoonlijk. „Werk in de bond is teamwerk. Deze benoeming slaat op al de mensen die in dat proces meedraaien.”

Met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad als rechtsopvolger van Het Vrije Volk

Terug naar boven