kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Het Vrije Volk van 17 januari 1989

’Met 56 pensioen in haven’

Werkgevers omarmen creatieve oplossing van
’havenman van het jaar’ Paul Rosenmöller

ROTTERDAM – Door gebruik te maken van de pensioenreserves kunnen alle havenwerkers op 56-jarige leeftijd de haven verlaten. De Vervoersbond FNV en de havenwerkgeversvereniging SVZ in Rotterdam zijn het samen eens over deze manier om de sociale problematiek in de haven op te lossen. Samen besturen zij het Pensioenfonds voor de haven.

Bestuurder P. Rosenmöller van de Vervoersbond FNV maakte het plan gisteren bekend bij zijn benoeming tot ’Havenman van het jaar’ door de Rotterdamse Havenpersclub ’Kyoto’. In aansluiting op de stukgoedakkoorden van 1987 zouden naast 450 stukgoedwerkers ook 550 havenwerkers in de containersector en de machinale overslag en de controleurs vervroegd kunnen uittreden. Door het aanspreken van de pensioenoverschotten wordt bovendien ongedaan gemaakt dat de stukgoedwerkers een percent loon voor de bestaande regeling moeten inleveren.

Voor de havenbedrijven vervallen de dure bijdragen in de bestaande sociale regelingen en zij kunnen dat geld gebruiken voor de modernisering van hun bedrijven. In totaal is met het plan een bdrag van 190 miljoen gulden gemoeid. Volgens Rosenmöller is het plan haalbaar, al was het alleen maar omdat minister Ruding (Financiën) de overwinst op de pensioenreserves (boven de 15 percent) binnenkort gaat belasten.

Directeur O. Heemskerk van de SVZ zegt voorstander van het plan van Rosenmöller te zijn. „Tot het jaar 2000 vallen daardoor de lasten van de havenbedrijven weg,” zegt Heemskerk. De gemeente Rotterdam is verheugd dat beide partijen tot deze oplossing wilen komen.

Volgens Rosenmöller moet de aanpak hand in hand gaan met de herstructurering van de stukgoedsector, waar een aantal bedrijven op de rand van een faillissement verkeren. Hij verwacht van de werkgevers binnenkort een totaalplan.

De Merwehaven en de havens aan de Vierhavensstraat zouden het centrum van de aanvoer van fruit en voedingsprodukten moeten worden. De schrootoverslag moet naar de Botlek en Rotterdam Terminal/Felshaven en Deka zouden op één terrein moeten samenwerken.

De werknemerspool van de SHB moet volgens Rosenmö worden veiliggesteld door uitbreiding van de werkzaamheden. Verder moeten er weer jongeren in de haven kunnen instromen. Rosenmöller: „We houden de werkgevers een worst voor in de vorm van het wegvallen van de dure sociale regelingen. Maar daar staat ook wat tegenover.”

Heesmkerk zegt dat die wensen van de Vervoersbond FNV zeer waarschijnlijk zullen worden gehonoreerd. „Een paritair bestuur van de SHB is bespreekbaar. Wat mij betreft komt er binnenkort een herstructureringsplan waarin alle havenbedrijven zich kunnen vinden.”

Zie verder pagina 2 en pagina 3, commentaar

Met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad als rechtsopvolger van Het Vrije Volk

Terug naar boven