kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Rotterdams Dagblad van dinsdag 16 januari 1994

Berger Klaas Reinigert de ’Havenman-1993’

Rotterdam – Klaas Reinigert, directeur van het bergingsbedrijf Smit Tak, is ’Havenman van het Jaar’ geworden. De leden van de Havenpersclub Kyoto hebben hem deze tiel verleend omdat hij in 1993 veel voor het beeld van de bergingssector heeft gedaan en daarme op een positieve manier bijdroeg aan de reputatie van de Rotterdamse haven.

Kyoto-voorzitter Wim de Regt reikte Reinigert de bij deze onderscheiding behorende bronzen penning gisteravond uit tijdens een bijeenkomst in het zoldercafť van het museum De Dubbelde Palmboom in Delfshaven. Het gezelschap maritieme journalisten benoemt jaarlijks iemand die zich heeft onderscheiden op het gebied van haven, scheepvaart, scheepsbouw en dergelijke. De titel ’Havenman’ werd in 1981 bij het 25-jarig bestaan van Kyoto ingesteld.

De Regt wees er in zijn aanbiedingstoespraak op dat Reinigert als voorzitter van de International Salvage Union – een functie die hij vier jaar heeft bekleed en in ’93 heeft neergelegd – geregeld heeft gewezen op het belang van het voorkomen van milieurampen op zee. Op deze manier heeft hij er mede aan meegewerkt dat verzekeraars, rederijen en andere organisaties positiever over bergers zijn gaan denken en hun commerciŽle bestaansrecht hebben erkend. Zo heeft ook de Nederlandse regering meer begrip gekregen voor de vestiging van een permanent bergingsstation langs de Nederlandse kust.

De Regt zei verder dat Klaas Reinigert – de dertiende ’Havenman’ in successie – herhaaldelijk heeft geattendeerd op de risico’s van niet-professionele bergingsbedrijfjes die tegen lage tarieven en met doorgaans onervaren personeel karweien voor de neus van professionele bergers wegkapen. „In hun manier van werken schuilt vaak een groter gevaar dan de stranding van het schip waarvoor ze zijn ingeschakeld,” zei De Regt.

Reinigert, die stuurman bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd is geweest en zijn bergingsloopbaan als inspecteur begon, was in 1992/1993 ook betrokken bij enkele succesvolle bergingen; zoals die van een gestrande tanker bij Noord-Spanje en die van een Nazi-onderzeeboot in Deense wateren. De Regt: „Voor de tanker Braer, die op de rotsen van de Shetland-eilanden was gelopen, mocht de hulp van de Rotterdamse bergers niet baten.”

Reinigert zei in zijn dankwoord dat hij de benoeming vooral ook als een eerbetoon aan alle bergers van Smit Tak ziet. „Elke berger is zo goed als zijn laatste karwei,” vindt de nieuwe ’Havenman’. Deze kwalificatie is naar zijn mening speciaal van toepassing op de bergingssector. Reinigert: „Daar is vaak geen tijd voor een goede planning, met als gevolg zeer veel improviseren op de werkplek zelf. Gezien de ricico’s in ons vak, is de uitkomst vaak niet zeker. De inbreng van de ploeg mensen die met je meegaat naar een karwei is van groot belang. Zonder de inzet en creativiteit van die mensen is het onmogelijk een job, zoals wij dat noemen, te klaren.”

Hij vertelde dat er geen enkel bedrijf is dat alleen van berging kan bestaan. Ook voor Smit Tak geldt dat hulpverlening op zee alleen kan doordat andere werkzaamheden dan wel inkomsten deze hulpverlening mogelijk maken. Reinigert zei dat het de afgelopen jaren veel tijd en energie heeft gekost om een omslag in de markt ten gunste van de professionele bergers te bewerkstelligen.

Vanwege een reorganisatie in de structuur van het concern Smit Internationale in drie gebieden (Europa, Amerika en het Verre Oosten) is Reinigert onlangs groepsdirecteur maritieme dienstverlening geworden. Hij gaat de wereldwijde aannemersactiviteiten, waartoe ook de berging behoort, coördineren.

Afdruk met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad

Terug naar boven