kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Havenpersclub ”Kyoto”

Persbericht | Rotterdam, 8 januari 2007

Peter Goedvolk Havenman 2006

Oliehandelaar Peter J. Goedvolk (49), directeur-eigenaar van Argos Oil, is benoemd tot Havenman van het Jaar 2006. Deze onderscheiding van de Havenpersclub ”Kyoto” valt hem ten deel voor zijn pionierswerk op het gebied van milieuvriendelijke biobrandstoffen, naast zijn bijdrage aan de versterking van de positie van Rotterdam als bunkerhaven. Peter Goedvolk nam de Havenman-penning en oorkonde op 8 januari 2007 in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst aan boord van de Smaragd II.

„Peter Goedvolk is de luis in de pels van de grote oliemaatschappijen en zet de overheid onder druk om meer voor het milieu te doen. Het rijk en de grote concerns profiteren immers het meest van de verkoop van fossiele brandstoffen, en met zijn relatief kleine Argos Oil (rond $ 1 miljard omzet, 250 tot 300 medewerkers) brengt Peter Goedvolk zijn overtuiging in de praktijk dat het zaak is om nú over te schakelen op biobrandstoffen. Niet alleen voor de weggebruiker, maar straks bijvoorbeeld ook voor de binnenvaart,” zegt het juryrapport.

Goedvolk kondigde onlangs de bouw aan van een eigen raffinaderij voor biodiesel in Pernis. Nu reeds kunnen automobilisten bij de benzinestations van Argos Oil benzine met bijmenging van 5 procent bio-ethanol tanken. De raffinaderij van Argos zal niet de enige blijven in Rotterdam. Andere gegadigdigden staan in de rij bij het Havenbedrijf om ook te kunnen bouwen. Deze initiatieven zullen nieuwe goederenstromen naar en van de Rotterdamse haven genereren.

De onderscheiding Havenman van het Jaar is nu voor de 26ste keer toegekend. Met Peter Goedvolk is opnieuw een ondernemer in het zonnetje gezet die begon met nagenoeg een eenmanszaak, en die al groeiend van grote waarde is geweest voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

Een profiel van Peter Goedvolk met aanvullende informatie en CV staat op de website van ”Kyoto” .

***

De onderscheiding ’Havenman van het Jaar’ voor opvallende bijdragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven is in 1981 ingesteld door Havenpersclub ”Kyoto”. Elk jaar wijzen de ”Kyoto”-leden – allen journalisten die over de haven publiceren – de man of vrouw aan die in aanmerking komt voor deze eretitel.

Organisatie en financiële verantwoordelijkheid voor de ceremonie waarin de onderscheiding wordt uitgereikt zijn in handen van de Stichting Havenman/Vrouw van het Jaar, een zelfstandige afsplitsing van de Havenpersclub ”Kyoto”.

Secretariaat Janny Kok, Meiendaal 231, 3075 KJ Rotterdam
Telefoon (010) 4196291 | fax (010) 4193738 | e-mail jannykok@xs4all.nl