kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Havenpersclub ”Kyoto”

Rotterdam, 10 januari 2005

Juryrapport Havenman 2004

Als directeur van eerst de stichting Cruise Rotterdam en, sinds begin 2004, Cruiseport Rotterdam is mevrouw Mai Elmar er in geslaagd Rotterdam te verkopen als cruisehaven. De cruisemarkt is ook voor de Rotterdamse haven een hele interessante markt. Na twee ’calls’ in 2003, volgden in 2004 zeven scheepsbezoeken. Cruiserederijen zijn zó over het product Rotterdam te spreken dat voor 2005 zeker twintig aanlopen zijn aangekondigd.

Het binnenhalen van die ’calls’ doet in niets af aan het boeken van via Rotterdam verscheepte lading op de manier waarop reeds decennia lang de ’ouderwetse’ ladingacquisiteurs te werk gaan. Het is en blijft zaak keer op keer rederijen te overtuigen van de voordelen van de Rotterdamse haven. Daar komt voor het aantrekken van cruiseschepen nog eens bij dat ook Rotterdam en regio als toeristisch product moeten worden verkocht. Mai Elmar doet dat als een échte ondernemer. Ze positioneert de Rotterdamse haven als een alternatieve cruisehaven in de reeks van havens waaraan de cruisemarkt niet direct denkt, maar die wél een toegevoegde waarde biedt.

De aanlopen van cruiseschepen zijn voor Rotterdam en de Rotterdamse haven om diverse redenen van belang. Per scheepsbezoek geldt een gemiddelde bijdrage van ruim 450.000 euro aan de stedelijke economie. Daar komt bij dat bijna elk bezoek van een cruiseschip, afgemeerd bij de Cruiseterminal in het centrum van de stad, enorme publieke belangstelling trekt. Die interesse onderstreept de band tussen stad en haven en helpt daarmee ook die, voor beide, zeer belangrijke relatie te versterken.