kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Het Vrije Volk van 11 januari 1983

’Havenman van ’t Jaar’

ROTTERDAM – Tot havenman van het jaar is benoemd directeur ir. Henk Molenaar van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam.

De Rotterdamse vereniging van havenjournalisten, Havenpersclub Kyoto, heeft Molenaar uitgeroepen tot havenman van het jaar wegens zijn verdiensten voor de haven in het algemeen en die van vorig jaar in het bijzonder.

De Rotterdamse havenpers wijst hierbij onder meer op zijn inbreng bij het opengooien van de Maasvlakte voor containers, de bouw van de hypermoderne walradarinstallatie langs de Nieuwe Waterweg, waarvoor vorig jaar de eerste paal is geslagen en niet in de laatste plaats op zijn bemiddeling die leidde tot een oplossing in het stukgoedconflict tussen havenondernemers en Vervoersbond FNV.

Voorzitter Koos de Gast van de Havenpersclub Kyoto zei dat Molenaar het centrum vormt van een cirkel waarop de werelden van commercie, arbeid en politiek bestuur zijn gegroepeerd. „In het hart staat Henk Molenaar. Hij is er altijd en zijn verschijning is zo gewoon dat je het risico loopt hem daardoor over het hoofd te zien.”

Oprecht
In de wereld van de commercie noemt De Gast Molenaar ’de man die de ondernemers op hun nummer zet’. „Hij maakt duidelijk dat zij de bakens moeten verzetten, dat ze hun tijd voorbij laten gaan, dat ze moeten investeren en als het te lang duurt zet hij ontwikkelingen naar zijn hand door met plannen van zijn Havenbedrijf voorwaarden te scheppen die je zonder het gevoel de boot te missen niet zonder meer kunt laten passeren.”

In de wereld van de arbeid en de vakbewegig is Molenaar volgens De Gast de man die om zijn kennis maar vooral door zijn oprechtheid en onafhankelijkheid gezag heeft. En over zijn bemiddeling in het stukgoedconflict: „Hij kan een crisis ook niet in zijn eentje oplossen, maar men wil tenminste naar hem luisteren.”

Het middelpunt van de belangste1ling bleef onder deze lovende woorden zijn Rotterdamse nuchterheid behouden. „Door gebrek aan verdiensten bij anderen, bleef er kennelijk maar één over om gekozen te worden tot havenman van het jaar. En dat was dan uiteindelijk ik,” a1dus Molenaar.

Afdruk met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad als rechtsopvolger van Het Vrije Volk

Terug naar boven