kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Rotterdams Dagblad van dinsdag 11 januari 2000

Ton Kooren havenman van het jaar

Rotterdam – Directeur A..M. Kooren van het Rotterdamse sleepvaartbedrijf Kotug is Havenman van het Jaar 1999. Die titel is hem gisteravond toegekend door de Havenpersclub Kyoto. Met het in de vaart brengen van de zelf ontworpen sleepboot van het type Rotortug heeft Ton Kooren, volgens de Kyoto-leden, de kroon op zijn werk gezet.

Naast de introductie van de Rotortug heeft Kooren afgelopen jaar met Kotug een meer dan succesvolle start gemaakt met havensleepwerk in Bremerhaven. Daar hebben plaatselijke slepers, net als eerder in Rotterdam en Hamburg, na de komst van Kotug de tarieven fors moeten verlagen. Volgen Kyoto-voorzitter J. Gerritsen heeft Kooren de afgelopen jaren de reders honderden miljoen guldens bespaard.

Ton Kooren begon in 1977 een eigen bedrijf en nam negen jaar later het sleepbedrijf van zijn vader Adriaan over. Met twee in Amerika gekochte krachtige havenslepers en een veel effectievere inzet van bemanningen startte Kotug in ’88 met sleepwerk in de Rotterdamse haven. Kooren bood op dat moment twintig tot dertig procent lagere tarieven.

Het leidde in Rotterdam tot een ’sleepoorlog’ met Smit Havensleepdiensten en de vakbonden. Kooren slaagde er toch in korte tijd in met minder sleepboten meer klanten te helpen. De sleepkosten in de Rotterdamse haven zijn vanaf dat moment veel lager en meer concurrerend dan daarvoor. Precies vier jaar geleden heeft Ton Kooren het ’kunstje’ herhaald in de haven van Hamburg. Kotug’s activiteiten in Hamburg leidden twee jaar geleden tot de komst van het Hamburgse sleepbedrijf Fairplay in Rotterdam.

Een ’flirt’ met de haven van Antwerpen heeft Kooren in de tussentijd niets opgeleverd. Wel heeft zijn mogelijke komst daar tot een forse tariefsverlaging geleid. Succesvol was Kooren vorig jaar in Bremerhaven, waar hij in korte tijd een zeer groot marktaandeel heeft veroverd te koste van de samenwerkende plaatselijke slepers.

’Bremerhaven’ betekende ook de introductie van de door Ton Kooren zelf ontworpen sleper Rotortug. Deze krachtige (75 ton trekkracht) sleper beschikt over drie motoren die in een driehoek midden onder het schip zijn geplaats. Kotug heeft op dit moment vier Rotortugs; drie in Bremerhaven en een in Rotterdam. Voor de Rotortug bestaat inmiddels internationaal grote belangstelling.

Kyoto-voorzitter Gerritsen omschreef Kooren gisteren als ’een ondernemer met durf, met technisch vernuft’ en ’een ondernemer die past in de hechte tradities van de Rotterdamse haven’ en als ’iemand die de haven veel voordeel heeft gebracht’.

Ton Kooren zei de prijs gisteren als ’beloning’ te zien voor twaalf jaar concurrentie. „De situatie was door de monopolieposities in de West-Europese havens in de jaren tachtig door en door verziekt,” zei hij. „De eigenaren en aandeelhouders realiseerden prachtige omzetten en de sociale partners negocieerden buitengewone arbeidsvoorwaarden. Het ongenoegen onder de reders was groot,” memoreerde hij.

Het aantal mensen bij de sleepdiensten in Rotterdam is nu met ruim vijfhonderd verminderd tot minder dan 400, „zonder dat aan de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid concessies zijn gedaan, integendeel,” benadrukte hij gisteren. „En de maritieme industrie heeft sindsdien 600 miljoen gulden bespaard.”

Volgens Kooren floreert de ’kartelcultuur’ nog steeds in enkele West-Europese landen. „Bijvoorbeeld, waar bij een aanval van buitenaf onmiddelijk wordt gereageerd met tijdelijke prijsverlagingen. De kostprijs wordt gedragen door een collectieve spaarpot,” zinspeelde Kooren op de situatie in Antwerpen. „Bijvoorbeeld waar een poging tot concurrentie wordt gevolgd door een anoniem telefoontje met de mededeling dat men weet waar de kinderen naar school gaan.”

De concurrentie van Fairplay in Rotterdam noemde Kooren gisteren „rancuneuze concurrentie, die vaart voor vergoedingen die nog niet de helft van hun vaste kosten dekken”. „Dat is pure dumping. Op dit gebied zou de Europese Unie ter bescherming met wetgeving moeten komen.”

Kooren bevestigde gisteravond na de prijsuitreiking ook nog een publiek geheim. Rob Lubbers was in de jaren tachtig mede-aandeelhouder van de schepen waarmee hij de concurrentie met Smit Havensleepdiensten aanging.

Met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad

Terug naar boven