kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Kennismaking met ”Kyoto”

Sinds haar oprichting in 1956 heeft de Havenpersclub ”Kyoto” geen andere doelstelling gehad dan een forum te zijn waar de leden in informele sfeer van gedachten kunnen wisselen met topmensen uit haven, handel, industrie en politiek. Elke eerste maandag van de maand komt de club bijeen en voelt een uur lang een ’spreker’, zoals hij/zij nog steeds wordt genoemd, aan de tand.

Daarnaast zijn er incidenteel excursies, soms als uitvloeisel van zo'n maandagse bijeenkomst. Een hoogtepunt in het verenigingsjaar is de verkiezing van de Havenman of Vrouw van het Jaar in december, gevolgd door een feestelijke benoemingsceremonie in de eerste helft van januari (zie de pagina Havenman).

De turbulente veranderingen in het vak en in de samenleving van de afgelopen halve eeuw hebben de club wakker gehouden. ”Kyoto” stamt uit een tijd waarin negen dagbladen verschenen in Rotterdam, waarvan twee gewijd aan de haven. En bij alle kranten had de haven prioriteit.

Ingrijpender dan het verdwijnen van krantentitels – regionale radio en tv hebben dat deels gecompenseerd – was voor ”Kyoto” het uitsterven van de typische havenjournalisten, mannen die lyrisch konden schrijven over schepen, stormen en strandingen. Ervoor in de plaats gekomen is een vrijwel geheel economisch gerichte journalistiek. Ongemerkt heeft die heroriëntatie zich ook bij ”Kyoto” voltrokken. Het kon ook haast niet anders, omdat altijd de actualiteit – soms de waan van de dag – de agenda voor de volgende maandagse bijeenkomst bepaalt.


ms kyoto
De naamgeefster van de havenpersclub, het Zweedse vrachtschip Kyoto. Gegevens over het schip vindt u hier.
knipsel
Het oudste document waarin de Havenpers- club ”Kyoto” wordt ge- noemd. Lees hier.