kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Havenman/vrouw van het Jaar

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 1981 stelde de Havenpersclub ”Kyoto” een onderscheiding in voor opvallende bijdragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven, de ’Havenman van het Jaar’. Elk jaar in december wijzen de ”Kyoto”-leden – allen journalisten die over de haven publiceren – degene aan die naar hun oordeel het meest in aanmerking komt voor deze onderscheiding. De feestelijke uitreiking van de penning en de oorkonde, begin januari, gebeurt in aanwezigheid van alle voorgaande Havenmannen. In 2004 werd voor de eerste keer een vrouw tot ’Havenman’ benoemd.

De financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse Havenman-bijeenkomst is een aantal jaren geleden verzelfstandigd in de Stichting Havenman/Vrouw van het Jaar. Meer informatie over deze activiteit vindt u hier.

De lijst van Havenmannen van het Jaar telt nu 30 namen: 29 mannen en één vrouw. Het is de bedoeling ze allemaal te ’vereeuwigen’ op deze website. Een aantal profielen van de bekroonden is al gereed. Alle namen vindt u hier.


16 interviews
boek
”Kyoto”-lid David van der Houwen interviewde in 1999 zestien Havenmannen van het Jaar voor het boek Haven- mannen – De naoorlogse geschiedenis van de Rotter- damse haven in 16 portretten (uitgegeven door Francis Productions, Rotterdam, ISBN 90-75352-17-4).