kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Argos Oil | Persbericht | 8 januari 2007

Directeur Argos Oil havenman van 2006

Havenpersclub Kyoto benoemt Peter Goedvolk tot havenman van het jaar

Rotterdam, 8 januari 2007 – Peter Goedvolk, directeur en oprichter van oliemaatschappij Argos Oil, wordt vandaag benoemd tot havenman van 2006. Jaarlijks wordt de havenman van het jaar benoemd door de Havenpersclub Kyoto, tijdens de Havenman van het Jaar-bijeenkomst op de tweede maandag van de maand januari. Voorzitter van Kyoto, Theo Jongedijk, overhandigt de penning en de oorkonde dit jaar aan Peter Goedvolk.

Goedvolk ontvangt de prijs ondermeer vanwege zijn inzet voor de bouw van een olieterminal en biodieselfabriek in Rotterdam Pernis, de lancering van biobrandstoffen en de sterke groei van bunkeractiviteiten in de Rotterdamse haven. In de toekomst breidt Argos Oil haar rol rondom de energiestromen ten aanzien van (bio)brandstoffen verder uit. Volgens Goedvolk dient Rotterdam de draaischijf te zijn voor internationale biostromen. ‘Argos Oil en de andere havenpartijen dienen samen te werken om de positie van Rotterdam als (energie)haven te consolideren en verder uit te breiden’.
Peter Goedvolk is zeer vereerd deze prestigieuze ‘prijs’ in ontvangst te mogen nemen. Goedvolk: ’Ik ben trots dat mijn naam in één adem genoemd mag worden met mensen die zoveel betekend hebben voor de haven van Rotterdam’. Argos Oil wil vooruit, maar wil wel parallel blijven lopen met de wens van de gemeente Rotterdam om de CO2 uitstoot te reduceren. In samenwerking met de gemeente Rotterdam heeft Argos Oil in juni 2006, als eerste in Nederland, een volwaardige biobrandstof gelanceerd met 85% bio-ethanol.

De ceremonie
De ceremonie vindt plaats aan boord van De Smaragd II. De uitreiking van de penning en de oorkonde gebeuren in aanwezigheid van het merendeel van de 25 eerder benoemde Havenmannen. Verder zijn onder andere de burgemeester van Rotterdam (de heer Opstelten) en diverse prominente gasten aanwezig bij de feestelijke huldiging.

Havenman van het jaar
Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan stelde de Havenpersclub Kyoto in 1981 een onderscheiding in voor ondernemers die opvallende bijdragen leverden aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven; de Havenman van het Jaar. Elk jaar in december wijzen de Kyoto-leden – journalisten die over de haven en alle geledingen van de maritieme sector publiceren – degene aan die naar hun oordeel het meest in aanmerking komt voor deze onderscheiding. In 2004 werd voor de eerste keer een vrouw tot ‘Mevrouw de Havenman’ benoemd.

Argos Oil
Argos Oil is 23 jaar geleden opgericht door Peter Goedvolk en is uitgegroeid tot één van de grotere zelfstandige Nederlandse oliebedrijven. De onderneming is actief op het gebied van trading, opslag, bunkering, wholesale en tankstations. De regio Rijnmond en het havengebied blijven een speerpunt voor Argos Oil, terwijl op dit moment ook de diverse internationale groeiambities worden geconcretiseerd. Argos Oil heeft een voortrekkersrol op het gebied van biobrandstoffen en heeft in november 2005 als eerste een brandstof met een biocomponent op de Nederlandse markt gebracht.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter Davina, IvRM, 035 - 692 69 43, 06 - 53 25 70 76, pdavina@ivrm.nl.
Of kijk voor meer informatie op www.argos.nl.