kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

AD Rotterdams Dagblad van dinsdag 9 januari 2007

Peter Goedvolk havenman van het jaar

ANTOON OOSTING | ROTTERDAM | De Havenman van het Jaar 2006 heet Peter J. Goedvolk. Hij is algemeen directeur en eigenaar van de Argos Groep, een Rotterdamse energiehandel met een omzet van bijna één miljard dollar.

Goedvolk glom van geluk toen hij gisteravond de penning met bijbehorende oorkonde kreeg uitgereikt door de voorzitter van de Havenpersclub Kyoto, Theo Jongedijk. „Ik ben hier super, super trots op!”, aldus Goedvolk, die de prijs op een wel heel toepasselijke locatie in ontvangst nam: rondvaartboot Smaragd, aan de Westerkade in Rotterdam.

Volgens de voorzitter is de 26ste Havenman van het Jaar een zeer energieke persoonlijkheid, in tweeledig opzicht. Enerzijds omdat hij een heel klein bedrijf, met de overname in 1984 van een oliebedrijf in de Hoeksche Waard met één tankwagen voor de levering van gas- en smeerolie aan boeren in de regio Argos Oil, uitbouwde tot een onmisbare schakel in de steeds belangrijker wordende bunkeroverslag (stookolie voor schepen) in de haven.

Anderzijds durft hij zijn nek uit te steken door als pionier te opereren op de markt van plantaardige autobrandstof. Deze produceert hij bovendien zelf, een investering van tientallen miljoenen. Daarmee geeft hij volgens de voorzitter van de club van havenjournalisten een belangrijke impuls aan Rotterdam als bio-energiehaven en levert hij een bijdrage aan de beperking van de uitstoot van CO2, de belangrijkste veroorzaker van het broeikasprobleem.

„Peter Goedvolk is de luis in de pels van de grote oliemaatschappijen en zet de overheid onder druk meer voor het milieu te doen. Het rijk en de grote oliemaatschappijen profiteren immers het meest van de verkoop van fossiele brandstoffen. Met zijn relatief kleine oliemaatschappij Argos (250 tot 300 medewerkers) brengt hij goedkoop zijn overtuiging in de praktijk dat het zaak is nu over te schakelen op biobrandstoffen. Niet alleen voor de weggebruiker, maar straks ook voor de binnenvaart,” aldus Jongedijk in zijn speech.

Goedvolk prees op zijn beurt Rotterdam omdat de stad en haar bestuur de komst toejuichen van bedrijven die actief zijn op het gebied van schone energie. Zuchtend: „Jammer is dat de landelijke overheid nog niet is doordrongen van het belang dat bio-energie gaat spelen.” Maar de kritische noot mocht de pret niet drukken aan boord van de Smaragd, waarop ook burgemeester Opstelten aanwezig was.

Rest de vraag wat je nou eigenlijk hebt aan zo’n onderscheiding. „Het is geweldig om je een jaar lang de havenman te mogen noemen van een van ’s werelds grootste havensteden. Reken maar dat ik de titel veel ga gebruiken.”

Met vriendelijke toestemming van Algemeen Dagblad

Terug naar boven