kyoto calling
Havenpersclub ”Kyoto” Rotterdam

Het Vrije Volk van 10 januari 1984

Havenman van ’t jaar

(Van onze sociaal-economische redactie)

ROTTERDAM – De Rotterdamse havenpers heeft drs. P. de Ruiter gekozen tot havenman van het jaar 1983. Piet de Ruiter is de onafhankelijke voorzitter van het stukgoed-overleg tussen werkgevers en vakbeweging over de werkgelegenheidsproblemen.

Onder de bezielende en neutrale leiding van De Ruiter kwamen de partijen in vele moeizame gesprekken tot een akkoord, waardoor de haven vrij van langdurige spanning en staking kon blijven doordraaien, aldus voorzitter Koos de Gast van de havenpersclub Kyoto.

„Vaak heeft het overleg op springen gestaan. Elke keer ging het gesprek toch door. Er was over en weer de wil om er uit te komen. Dat kon niet anders: het gevecht kon geen winnaar of verliezer opleveren. De uitkomst kon slechts zijn: of twee winnaars bij succes, of twee verliezers bij mislukking.”

Die wil om er uit te komen hoopt de voorzitter van de havenpersclub ook weer bij beide partijen terug te vinden nu er een conflict is gerezen over het zaterdag-werken in het stukgoed. De Vervoersbond FNV heeft de werkgevers, verenigd in de SVZ, hierover een ultimatum gesteld.

Stroop
De verdienste van De Ruiter is, zo zei De Gast, dat het hem is gelukt het gesprek tussen werkgevers en werknemers, die voorspelbaar en de laatste jaren verhard tegenover elkaar stonden, op gang te houden. „De ene keer met stroop. De andere keer met een donderpreek. Misschien heeft hij het bijltje al opgeheven gehad om het er bij neer te gooien. Vergaderingen hebben nachten lang geduurd. Wat een geduld, energie en vindingrijkheid moet er voor zijn opgebracht om uit dat labyrinth van tegenstelingen, humeuren en prestiges uiteindelijk nog een akkoord te peuteren, waarmee alle partijen nog redelijk tevreden zijn.”

Dat resultaat kon volgens de voorzitter van de havenpersclub Kyoto alleen worden bereikt omdat „De Ruiter zijn eigen koers had uitgezet en het doel voor zichzelf nauwkeurig had omschreven.” Hij kon alleen winnen, doordat hij zich daarbij onafhankelijk, zonder voorkeur of binding met één van de partijen heeft opgesteld, aldus De Gast.

Verguld
Piet de Ruiter zei zeer verguld te zijn met zijn benoeming. Zijn werk als voorzitter is voorlopig nog met af. 1 juli 1985 is de laatste peildatum waarop moet blijken of de herstructurering van het stukgoed blijft doorgaan zonder gedwongen ontslagen (er zijn al1erlei maatregelen, onder meer arbeidstijdverkorting afgesproken met het doel ontslagen te voorkomen).

„Die klus is nog niet helemaal geklaard. Er valt nog genoeg te doen. De komende tijd zullen we weer op de mat gaan om nog een paar haren uit de soep te plukken,” aldus De Ruiter. Hij doelde hierbij onder meer op allerlei problemen die voortvoeien uit het akkoord.

Bescheiden wees hij op zijn taak als voorzitter die volgens hem niet meer inhield dan het leiding geven aan een groot gevecht. „De partijen moeten zelf hun problemen oplossen. Het is hun eigen belang om door te praten en tot oplossingen te komen.”

Met vriendelijke toestemming van Rotterdams Dagblad als rechtsopvolger van Het Vrije Volk

Terug naar boven